2012-04-17

Oset - Huskvarna

En bild från Oset, som är Huskvarnaåns utlopp i Vättern.

2 kommentarer: