2008-11-20

BEER

Mer bilder på temat Öl
Jag ser bara fördelar med att stundom inmundiga mig en öl
eller två, Men det kan beror på att jag bär mina Beer Goggles !

1 kommentar: