2009-04-19

RPM DELO

En annons för smörjmedel till dieselmotorer,
från THE SATURDAY EVENINGPOST sept.1949.

1 kommentar: